Ledning

Eddy Cojulun Chief Executive Officer (CEO)
Martin Schedin Chief Financial Officer (CFO)

Född: 1973
Utbildning: MBA, Södertörns universitet
Innehav av aktier i bolaget: 200 aktier

Martin har över två decenniers erfarenhet från krävande finansiella roller och mellan 2015 och 2016, när SDS var en del av Seamless Invuo Group, var han CFO för SDS genom Meritmind AB. Martin har de senaste tre åren varit CFO för hela SDS-koncernen och är även delägare och styrelseledamot i Schedin Consulting AB.

Sandipan Mukherjee Chief Operating Officer (COO)

Född: 1976
COO i SDS sedan 2018
Utbildning: BSc in Economics, University of Kolkata
Innehav av aktier i bolaget: 20 aktier
Optioner: 26,250 teckningsoptioner

Sandipan har en bred bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans i olika roller på bland annat IBM och Roamware. Han har tidigare varit chef för produktverksamheten på Qliro AB (publ). Inom SDS har Sandipan bland annat arbetat med global support och som Operations Manager innan han tog över rollen som COO på SDS Group.

Johan Harrysson Chief Commercial Officer (CCO)

Född: 1970
CCO i SDS sedan2022
Utbildning: MSc in Industrial Engineering and Management, Linköping University & MBA, Stockholm School of Economics
Innehav av aktier i bolaget: 0 aktier

Johan har lång erfarenhet av att utveckla mjukvaruföretag som är specialiserade på molntjänster. Han har haft ledande befattningar i SaaS-företag under större delen av sin karriär och innan han kom till SDS var han CCO på Safespring, VD för Palette Software AB och VD på Infobric AB.

Olivier Moisse Chief Product & Strategy