Ledning

Eddy Cojulun Chief Executive Officer (CEO)

Född: 1970
VD i SDS sedan 2023
Innehav av aktier i bolaget: 394 162 aktier

Eddy har mer än 25 års erfarenhet inom teknik och telekom, bland annat som entreprenör som startat, byggt och sålt egenägda, telekomfokuserade mjukvarubolag, varav ICON Americas såldes till Ericsson 2015. Eddy har även, bland annat, verkat som CIO hos Telefonica i El Salvador, samt globalt ansvarig för sälj och leverans av IT-mjukvaruutveckling hos Ericsson. De senaste åren har Eddy verkat som säljchef hos Envirotainer fram till bolaget framgångsrikt såldes till nya ägare efter en period av stark tillväxt.

Martin Schedin Chief Financial Officer (CFO)

CFO i SDS sedan 2018
Utbildning: MBA, Södertörns universitet
Innehav av aktier i bolaget: 112 748 aktier
Optioner: 0

Martin har över två decenniers erfarenhet från krävande finansiella roller och mellan 2015 och 2016, när SDS var en del av Seamless Invuo Group, var han CFO för SDS genom Meritmind AB. Martin har de senaste tre åren varit CFO för hela SDS-koncernen och är även delägare och styrelseledamot i Schedin Consulting AB.

Sandipan Mukherjee Chief Technology Officer (CTO)

Född: 1976
CTO i SDS sedan 2018
Utbildning: BSc in Economics, University of Kolkata
Innehav av aktier i bolaget: 19 127 aktier
Optioner: 0

Sandipan har en bred bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleverans i olika roller på bland annat IBM och Roamware. Han har tidigare varit chef för produktverksamheten på Qliro AB (publ). Inom SDS har Sandipan bland annat arbetat med global support och som Operations Manager innan han tog över rollen som COO på SDS Group.

Olivier Moisse Chief Product & Strategy (CPO)

Född: 1989
CPO i SDS sedan 2022
Utbildning: Master i företagsteknik, Solvay Brussels School of Economics and Management
Innehav av aktier i bolaget: 25 750 aktier

Olivier har arbetat inom telekomdigitalisering de senaste 10 åren och haft olika roller inom drift och produktledning. Han är nu VD för Riaktr och chef för produkt och strategi på Seamless, samt styrelseledamot i CREE ASBL.

Tommy Eriksson Chief Operating Officer (COO)

Född: 1961
COO i SDS sedan 2023
Utbildning: MSc i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.
Innehav av aktier i bolaget: 279 266 aktier

Tommy har lång internationell erfarenhet från IT- och telekombranschen. Tommy har varit VD i SDS mellan 2014 och 2021. För närvarande har Tommy styrelseuppdrag inom Naviq-koncernen.