Aktien

Aktien

Handel i aktien


Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified adviser

FNCA
Tel: 08-528 00 399
info@fnca.se
FNCA Sweden AB
Box 5807, 102 48 Stockholm

Seamless Distribution Systems aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 21 juli 2017.

ISIN kod: SE0009994445
Kortnamn: SDS