Ägare

Ägare

Största aktieägare per 31 maj 2022


ÄGARE Antal aktier och röster andel av totalt kapital och röster
THE INSURANCE SHARE COMPANY, AVANZA PENSION 1,843,182 17.62%
SWEDBANK INSURANCE COMPANY AB 921,125 8.80%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 915,595 8.75%
WALLMAN, VERONICA 742,818 7.10%
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB 528,191  5.05%
GOLDMAN SACHS INTERNATION, W8IMY 523,026 5.00%
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY 470,832 4.50%
ROOS, KARL ERIK MARTIN 326,945 3.12%
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO., W9 307,389 2.94%
NORDNET INSURANCE COMPANY AB 251,381 2.40%
10 STÖRSTA ÄGARNA 6,830,484 65.28%
ÖVRIGA 3,632,440 34.72%
TOTALT 10,462,924 100%