Ägare

Ägare

Största aktieägare per 30 december 2022


ÄGARE Antal aktier och röster andel av totalt kapital och röster
THE INSURANCE SHARE COMPANY, AVANZA PENSION 1,776,964 16.98%
CBLUX-AS LHV PANK 1,069,036 10.22%
SWEDBANK INSURANCE COMPANY AB 1,051,419 10.05%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, W8IMY 993,858 9.50%
WALLMAN, VERONICA 743,708 7.11%
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB 528,191  5.05%
ROOS, KARL ERIK MARTIN 337,540 3.23%
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO., W9 307,389 2.94%
EXTRICO HOLDING AB 295,362 2.82%
KLEVBO, TOMAS PERCY 240,875 2.30%
10 STÖRSTA ÄGARNA 7,344,342 70.19%
ÖVRIGA 3,118,582 29.81%
TOTALT 10,462,924 100%