IPO

IPO


Styrelsen för Seamless har, i syfte att underlätta för såväl SDS:s som Seamless fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i SDS genom att erbjuda aktieägarna i Seamless att förvärva 85 procent av aktierna i SDS. Vidare har styrelsen för SDS ansökt och erhållit godkännande, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter Nasdaq First North Premiers spridningskrav, om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Seamless Distribution Systems AB (”SDS”) har upprättat ett prospekt avseende erbjudande från SDS moderbolag Seamless Distribution AB (”Seamless”) att förvärva aktier i SDS. SDS aktier kommer i samband med Erbjudandet att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier, med planerad första handelsdag den 21 juli 2017.

Erbjudandehandlingar