Valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per 

ELLER BREV TILL

SDS Valberedning
Hangövägen 29
115 41 Stockholm