Aktiekapital

Aktiekapital


Aktiekapitalet i Seamless Distribution systems uppgår till 1 281 586,60 SEK fördelat på 12 815 866 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Det finns endast ett aktieslag.

ÅR HÄNDELSE KVOTVÄRDE FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET TOTALT ANTAL AKTIER TOTALT AKTIEKAPITAL
2014 Bolagsbildning 1,00 kr 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
2017 Split 0,10 kr 450 000 0.00 500 000 50 000,00
2017 Nyemission 0,10 kr 5 376 531 537 653,10 5 876 531 587 653,10
2017 Nyemission 0,10 kr 1 037 034 103 703,40 6 913 565 691 356,50
2018 Nyemission 0,10 kr 777 778 77 777,80 7 691 343 769 134,30
2019 Kvittningsemission 0,10 kr 649 792 64 979,20 8 341 135 834 113,50
2020 Spridningsemission 0,10 kr 567 835 56 783,50 8 908 970 890 897,00
2021 Kvittningsemission 0,10 kr 1 013 413 101 341,30 9 922 383 992 238,30
2022 Nyemission 0,10 kr 540 541 54 054,10  10 462 924 1 046 292,40
2023 Nyemission 0,10 kr 2 352 942 235 294,20 12 815 866 1 281 586,60
2023 Riktad emission 0,10 kr 2 649 008 264 900,80 15 464 874 1 546 487,40