Pressmeddelanden

SDS utser Olivier Moisse till produktchef

SDS AB (publ) har utsett Olivier Moisse till produktchef. Olivier har över 10 års erfarenhet av den digitala telekombranschen. Olivier arbetar idag på Riaktr som SDS förvärvade i maj 2021. Där har han bland annat arbetat som ansvarig för Riaktrs produkt smart capex samt att efter förvärvet leda företaget till att bli SDS exportbolag inom artificiell intelligens, maskininlärning samt realtids rapportering.

"Jag är fylld av energi och ser verkligen fram emot att påbörja produktarbetet hos SDS, och att få bli en del av teamet där. Jag hoppas att med min erfarenhet kunna bidra till att utveckla SDS ytterligare." säger Olivier.

"Jag är mycket glad över att Olivier väljer att anta rollen som produktchef. Han har lång erfarenhet av produktarbete inom digitala produkter som ligger i den absoluta framkanten av innovation och artificiell intelligens. Oliviers breda erfarenhet kommer att bidra till att utveckla SDS produktarbete framöver vilket kommer väsentligt bidra till att minska våra kostnader samt öka vårt kassaflöde" säger Martin Schedin, VD SDS.

Olivier Moisse ansluter även till SDS ledningsgrupp, som därutöver består av Interims VD & CFO Martin Schedin, utvecklingschef Sandipan Mukherjee samt säljchef Johan Harrysson.

För mer information kontakta:

Martin Schedin

Chief Financial Officer

+46 70 438 14 42

martin.schedin@seamless.se

 

OM SDS
SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning.

Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

2021-05-07
Regulatorisk
2020-10-14
Regulatorisk
2020-08-24
Regulatorisk
2020-03-23
Regulatorisk
2017-12-29
Regulatorisk