Ledning

Tommy Eriksson Chief Executive Officer

Född 1961.
Anställd 2010. COO i SDS sedan 2017. Mellan 2014 och 2017 var Tommy Eriksson, genom bolaget Naviq AB (vari Tommy Eriksson är delägare), verkställande direktör för SDS.

Tommy har nu styrelseuppdrag enligt följande:

För närvarande har Tommy Eriksson styrelseuppdrag inom Naviqkoncernen, E-Distribution Systems Ptv Ltd och Hugo & Celine AB.

Tommy Eriksson har under de senaste fem åren även varit, men är inte längre, verkställande direktör och styrelseledamot i SDS, verkställande direktör och styrelseordförande i Exformation Care AB, styrelseledamot i Synavos Solutions Pvt Ltd, styrelseledamot och verkställande direktör i The Mollet AB samt styrelseledamot i andra bolag inom Seamless-koncernen.

Tommy Eriksson har en MSc i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 181 857 aktier.
Optionsinnehav: 105 000 teckningsoptioner.*

Martin Schedin Chief Financial Officer

Född 1973.
Anställd 2018. Mellan 2015 och 2016 var Martin Schedin, genom bolaget Meritmind AB ekonomichef på affärsområdet SDS (när SDS var en del av Seamless (Invuo) koncernen).

För närvarande har Martin Schedin styrelseuppdrag i Schedin Consulting AB (vari Martin Schedin är delägare).

Martin Schedin har under de senaste 3 åren varit, CFO i Seamless (Invuo) koncernen. Martin har mer än två decenniers erfarenhet av krävande finansroller.

Martin Schedin har en civilekonomexamen från Södertörns högskola.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 200 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Sandipan Mukherjee Senior Vice President, Head of Business Solutions

Född 1976.
Anställd 2009. Sandipan Mukherjee har en bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan var tidigare chef för produktverksamheten på Qliro AB. I Seamless-koncernen har Sandipan funnits sedan 2009, bland annat som global support- och verksamhetschef och senast som vice VD med verksamhetsansvar.

Han innehar en kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 20 aktier.
Optionsinnehav: 52 500 teckningsoptioner.*

Rutger Reman Chief Commercial Officer

Född 1963
Anställd sedan januari 2020. Rutger Reman arbetade mellan 1995 och 2017 för Ericsson-gruppen. Från början av 2003 till slutet av 2017 har Rutger Reman verkat i olika ledande befattningar och varit stationerad utomlands.

Rutger arbetade mellan 2010 och 2011 i Egypten som globalt säljansvarig för Ericssons verksamhet mot den Egyptiska telekomgruppen Orascom med verksamhet 8 länder.

Hösten 2011 tog Rutger Reman över det globala försäljningsansvaret för Ericssons verksamhet mot Ooredoo-gruppen stationerad I Qatar vilket omfattade verksamhet i 10 länder. Rutger verkade samtidigt som VD för lokala Ericssonbolaget i Qatar fram till slutet 2016 då Rutger Reman flyttade till Nigeria och blev VD för Ericsson Nigeria med ansvar for försäljning och leverans mot nigerianska kunder. Från januari 2018 har Rutger Reman arbetat som egen konsult som rådgivare till VD och ledning i ett flertal mindre företag.   

Rutger är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 0 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

 *inga teckningsoptioner var tilldelade per balansdagen, men optionspremierna betalades i december.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.