Ledning

Tommy Eriksson Verkställande direktör (VD)

VD i SDS sedan 2018
Född: 1961.

Utbildning: MSc i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.

Tommy har lång internationell erfarenhet från IT- och telekombranschen. Sedan 2010 har han varit anställd i SDS-koncernen. Mellan 2014 och 2017 var Tommy Eriksson, genom bolaget Naviq AB (vari Tommy Eriksson är delägare), verkställande direktör för SDS. År 2017 blev Tommy COO i SDS och i början av 2018 blev Tommy Eriksson återigen VD för SDS.  

De senaste fem åren har Tommy varit, men är inte längre, styrelseledamot i SDS, verkställande direktör och styrelseordförande i Exformation Care AB, styrelseledamot i Synavos Solutions Pvt Ltd, styrelseledamot och verkställande direktör i The Mollet AB samt styrelseledamot i andra bolag inom SDS-koncernen.

För närvarande har Tommy styrelseuppdrag inom Naviq-koncernen, E-Distribution Systems Ptv Ltd och Hugo & Celine AB.

Aktieinnehav i SDS: 181 857 aktier.
Optionsinnehav: 105 000 teckningsoptioner.

Martin Schedin Chief Financial Officer (CFO)

CFO i SDS sedan 2018
Född: 1973.

Utbildning: Civilekonomexamen från Södertörns högskola.

Martin har mer än två decenniers erfarenhet från krävande finansroller och mellan 2015 och 2016 var Martin Schedin, genom bolaget Meritmind AB ekonomichef på affärsområdet SDS (när SDS var en del av Seamless Invuo-koncernen). De senaste tre åren har Martin varit CFO i SDS-koncernen.

För närvarande har Martin Schedin styrelseuppdrag i Schedin Consulting AB (vari Martin Schedin är delägare)

Aktieinnehav i SDS: 200 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Sandipan Mukherjee Chief Operating Officer (COO)

COO i SDS sedan 2018
Född: 1976.

Utbildning: Kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien. 

Sandipan har en lång bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan har tidigare varit chef för produktverksamhet på Qliro AB (publ). Inom SDS har Sandipan bland annat arbetat med global support och som verksamhetschef innan han tog över rollen som vice VD med verksamhetsansvar.

Aktieinnehav i SDS: 20 aktier.
Optionsinnehav: 26 250 teckningsoptioner.

Rutger Reman Chief Commercial Officer (CCO)

CCO i SDS sedan 2020
Född: 1963.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Rutger arbetade mellan 1995 och 2017 för Ericsson-gruppen. Från början av 2003 till slutet av 2017 har Rutger verkat i olika ledande befattningar och varit stationerad utomlands. Mellan 2010 och 2011 arbetade han i Egypten som globalt säljansvarig för Ericssons verksamhet mot den egyptiska telekomgruppen Orascom med verksamhet i åtta länder. Hösten 2011 tog Rutger över det globala försäljningsansvaret för Ericssons verksamhet mot Ooredoo-gruppen stationerad i Qatar, vilket omfattade verksamhet i tio länder. Rutger verkade samtidigt som VD för det lokala Ericssonbolaget i Qatar fram till slutet 2016 då Rutger flyttade till Nigeria och blev VD för Ericsson Nigeria med ansvar for försäljning och leverans mot nigerianska kunder.

Från och med januari 2018 har Rutger arbetat som rådgivare till VD och ledning i ett flertal mindre företag.

Rutger är för närvarande styrelseledamot i BlueSkies AB.

Aktieinnehav i SDS: 2 500 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.