SDS-eServ

Following the earlier announced signed agreement for purchase of all shares and assets of eServGlobal Holding SAS, Seamless Distribution Systems (Seamless) has completed today (July 25th 2019) the acquisition of eServGlobal.

The merger of the companies creates a stronger company and a large focused organisation that has 50 years of combined experience and operational activities in more than 50 countries, in developing, delivering and managing software transactional platforms. All these facts are expected to translate into synergies and lead to increased value for all customers.

The key strategic rationale for the acquisition are to:

  • Build an organisational base for larger scale product development and operational activities
  • Expand the customer base in Seamless’ operational segment of expertise
  • Extend the footprint in new geographies

As a company, we remain strongly committed to:

  • A customer focused and centric business philosophy
  • Innovation and technical leadership in our domain of expertise
  • Operational excellency

10 billion +

Transactions per annum

$10 billion +

Transaction Value per annum

2 million +

Active POS per month

500 million +

Global Consumers

Ledning

Tommy Eriksson Chief Executive Officer

Född 1961.
Anställd 2010. COO i SDS sedan 2017. Mellan 2014 och 2017 var Tommy Eriksson, genom bolaget Naviq AB (vari Tommy Eriksson är delägare), verkställande direktör för SDS.

För närvarande har Tommy Eriksson styrelseuppdrag inom Naviqkoncernen och E-Distribution Systems Ptv Ltd. 

Tommy Eriksson har under de senaste fem åren även varit, men är inte längre, verkställande direktör och styrelseledamot i SDS, verkställande direktör och styrelseordförande i Exformation Care AB, styrelseledamot i Synavos Solutions Pvt Ltd, styrelseledamot och verkställande direktör i The Mollet AB samt styrelseledamot i andra bolag inom Seamless-koncernen.

Tommy Eriksson har en MSc i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 171 597 aktier.
Optionsinnehav: 105 000 teckningsoptioner.*

Martin Schedin Chief Financial Officer

Född 1973.
Anställd 2018. Mellan 2015 och 2016 var Martin Schedin, genom bolaget Meritmind AB ekonomichef på affärsområdet SDS (när SDS var en del av Seamless (Invuo) koncernen).

För närvarande har Martin Schedin styrelseuppdrag i Schedin Consulting AB (vari Martin Schedin är delägare).

Martin Schedin har under de senaste 3 åren varit, CFO i Seamless (Invuo) koncernen. Martin har mer än två decenniers erfarenhet av krävande finansroller.

Martin Schedin har en civilekonomexamen från Södertörns högskola.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 200 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Bogdan Sacuiu Chief Commercial Officer

Född 1967.
Anställd 2012. Bogdan Sacuiu har de senaste två decennierna en bakgrund från ledande roller inom framgångsrika teknologibolag, bland annat som säljchef på Telepo, en svensk start-up med Software-as-a-Service-erbjudanden för Voice-over-IP. Bogdan var också kommersiell chef för kanadensiska Mint Corporation, en finansiell leverantör av betalningslösningar och förbetalda produkter.

Han började arbeta för Seamless-koncernen 2012 och har varit ansvarig för global expansion, nya kundengagemang och kundkonton för Seamless erbjudanden inom digital distribution, transaktioner och betalningar. Hans erfarenhet sträcker sig över internationell affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, projektledning, teamutveckling på flera vertikala marknader och tekniker, med aktiv involvering inom mobilkommunikation. Bogdan har en civilingenjörsutbildning inom elektronik från Polytechnic Institute i Bukarest, Rumänien.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 240 122 aktier.
Optionsinnehav: 175 000 teckningsoptioner.*

Sandipan Mukherjee Senior Vice President, Head of Business Solutions

Född 1976.
Anställd 2009. Sandipan Mukherjee har en bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan var tidigare chef för produktverksamheten på Qliro AB. I Seamless-koncernen har Sandipan funnits sedan 2009, bland annat som global support- och verksamhetschef och senast som vice VD med verksamhetsansvar.

Han innehar en kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien.

Innehav av aktier i bolaget, både fysiskt och juridiskt: 20 aktier.
Optionsinnehav: 52 500 teckningsoptioner.*

 *inga teckningsoptioner var tilldelade per balansdagen, men optionspremierna betalades i december.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.