Ledning

Tommy Eriksson Verkställande direktör (VD)

VD i SDS sedan 2018
Född: 1961

Utbildning: MSc i Teknisk Fysik från Uppsala Universitet.

Tommy har lång internationell erfarenhet från IT- och telekombranschen. Sedan 2010 har han varit anställd i SDS-koncernen. Mellan 2014 och 2017 var Tommy Eriksson, genom bolaget Naviq AB (vari Tommy Eriksson är delägare), verkställande direktör för SDS. År 2017 blev Tommy COO i SDS och i början av 2018 blev Tommy Eriksson återigen VD för SDS.  

De senaste fem åren har Tommy varit, men är inte längre, verkställande direktör och styrelseordförande i Exformation Care AB, styrelseledamot i Synavos Solutions Pvt Ltd, styrelseledamot och verkställande direktör i The Mollet AB, styrelseledamot i Hugo & Celine AB samt styrelseledamot i bolag inom SDS-koncernen.

För närvarande har Tommy styrelseuppdrag inom Naviq-koncernen.

Aktieinnehav i SDS: 241 061 aktier.
Optionsinnehav: 105 000 teckningsoptioner.

Martin Schedin Chief Financial Officer (CFO)

CFO i SDS sedan 2018
Född: 1973.

Utbildning: Civilekonomexamen från Södertörns högskola.

Martin har mer än två decenniers erfarenhet från krävande finansroller och mellan 2015 och 2016 var Martin Schedin, genom bolaget Meritmind AB ekonomichef på affärsområdet SDS (när SDS var en del av Seamless Invuo-koncernen). De senaste tre åren har Martin varit CFO i SDS-koncernen.

För närvarande har Martin Schedin styrelseuppdrag i Schedin Consulting AB (vari Martin Schedin är delägare)

Aktieinnehav i SDS: 200 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Sandipan Mukherjee Chief Operating Officer (COO)

COO i SDS sedan 2018
Född: 1976.

Utbildning: Kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien. 

Sandipan har en lång bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan har tidigare varit chef för produktverksamhet på Qliro AB (publ). Inom SDS har Sandipan bland annat arbetat med global support och som verksamhetschef innan han tog över rollen som vice VD med verksamhetsansvar.

Aktieinnehav i SDS: 20 aktier.
Optionsinnehav: 26 250 teckningsoptioner.

Niclas Handfast Chief Commercial Officer (CCO)

CCO i SDS sedan 2021
Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom, MBA , HHS, MIT

Niclas har en lång bakgrund från ledande befattningar i börsbolag. Han har lång erfarenhet av tillväxtfokuserade företag. De senaste tio åren arbetade Niclas som investeringproffs inom IT-området

Niclas har genomfört Seamless förvärv och framgångsrikt genomfört fusionerna.

Aktieinnehav i SDS: 22 883 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.