Ledning

Mats Victorin Chief Executive Officer (CEO)

CEO i SDS sedan 2021

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom DHS, Handelshögskolan i Stockholm

IBM och Ericsson med seniora roller inom försäljning, marknadsföring och förvärv. VD-positioner för såväl listade som olistade företag verksamma inom inom IT, mjukvaruutveckling och Telekom, bla bredbandslösningar för operatörer i EMEA-regionen.

Styrelseledamot i Humly Edtech AB - ett SaaS-bolag i tillväxt.

Aktieinnehav i SDS: 0 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner

Martin Schedin Chief Financial Officer (CFO)

CFO i SDS sedan 2018
Född: 1973.

Utbildning: Civilekonomexamen från Södertörns högskola.

Martin har mer än två decenniers erfarenhet från krävande finansroller och mellan 2015 och 2016 var Martin Schedin, genom bolaget Meritmind AB ekonomichef på affärsområdet SDS (när SDS var en del av Seamless Invuo-koncernen). De senaste tre åren har Martin varit CFO i SDS-koncernen.

För närvarande har Martin Schedin styrelseuppdrag i Schedin Consulting AB (vari Martin Schedin är delägare)

Aktieinnehav i SDS: 200 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Sandipan Mukherjee Chief Operating Officer (COO)

COO i SDS sedan 2018
Född: 1976.

Utbildning: Kandidatexamen inom ekonomi från University of Kolkata, Indien. 

Sandipan har en lång bakgrund inom mjukvaruutveckling och tjänsteleveranser i olika roller hos bland annat IBM och Roamware. Sandipan har tidigare varit chef för produktverksamhet på Qliro AB (publ). Inom SDS har Sandipan bland annat arbetat med global support och som verksamhetschef innan han tog över rollen som vice VD med verksamhetsansvar.

Aktieinnehav i SDS: 20 aktier.
Optionsinnehav: 26 250 teckningsoptioner.

Niclas Handfast Chief Commercial Officer (CCO)

CCO i SDS sedan 2021
Född: 1965.

Utbildning: Civilekonom, MBA , HHS, MIT

Niclas har en lång bakgrund från ledande befattningar i börsbolag. Han har lång erfarenhet av tillväxtfokuserade företag. De senaste tio åren arbetade Niclas som investeringproffs inom IT-området

Niclas har genomfört Seamless förvärv och framgångsrikt genomfört fusionerna.

Aktieinnehav i SDS: 22 883 aktier.
Optionsinnehav: 0 teckningsoptioner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.