Investor relations

Nyheter

2019-05-09
Regulatorisk

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har tagit emot en initial order från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland) till ett värde av 7 miljoner kronor för leverans av sitt system som hanterar digital distribution. Genom denna order så fortsätter Seamless att förstärka sin närvaro i Södra Afrika.

2019-04-25
Regulatorisk

Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits torsdagen den 25 april 2019. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2019-04-17
Regulatorisk

januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 51,1 (12,2) MSEK, en ökning med 318,8 % jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 6,2 (-3,0) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 12,1% (-24,8 %).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 (-6,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (-0,91) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till 0,5 (-1,4) MSEK.

Senaste rapporten

Kommande händelser

juli 18 2019
Halvårsrapport Q2 2019
oktober 17 2019
Delårsrapport Q3 2019

IR-kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer
070 438 14 42 martin.schedin@seamless.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.