Investor relations

Intervju med Tommy Eriksson VD på Seamless Distribution System

Analyst Group intervjuar VD Tommy Eriksson i samband med att SDS förvärvar eServGlobal Holding SAS.

Nyheter

2019-07-18
Regulatorisk

april - juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (18,9) MSEK, en ökning med 188,7 % jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 (2,4) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (12,6%).
  • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 4,7 MSEK.
  • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 8,5%.
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (2,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick utan förvärvskostnader till 0,3 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,30) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till -2,8 (2,9) MSEK.
2019-07-04

SDS och Smart Digital Technology har idag i Addis Abeba, Etiopien, framgångsrikt genomfört den första digitala försäljningen och elektroniska laddningen av ett kontantkort. Parterna förstärker det strategiska partnerskapet med Ethio Telecom och påskyndar införandet av digitala tjänster i försäljnings- och distributionskanalen.

2019-06-04
Regulatorisk

SDS AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). EservGlobal är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.

Senaste rapporten

Kommande händelser

oktober 17 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 13 2020
Bokslutskommuniké 2019

IR-kontakt

Martin Schedin Chief Financial Officer
070 438 14 42 martin.schedin@seamless.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.