Bolagsstyrning

Styrningen av SDS sker via bolagsstÀmman, styrelsen och verkstÀllande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning samt i möjligaste mÄn Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets revisor, som utses av ÄrsstÀmman, granskar Bolagets redovisning och styrelsens och verkstÀllande direktörens förvaltning av Bolaget.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning gĂ€ller inte för bolag vars aktier Ă€r noterade pĂ„ Nasdaq First North Premier Growth Market, men den 1 januari 2016 trĂ€dde Nasdaqs rekommendation om att följa Bolagskoden i kraft. Bolaget har dĂ€rför för avsikt att i möjligaste mĂ„n tillĂ€mpa Bolagskoden om och frĂ„n det att SDS aktierna noteras pĂ„ Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagskoden medger avvikelser frĂ„n denna, under förutsĂ€ttning att avvikelser och valda alternativa lösningar beskrivs och orsaken till avvikelsen förklaras i bolagets bolagsstyrningsrapport (enligt den sĂ„ kallade ”följ eller förklara”-principen).

Enligt Bolagskoden ska bolag bland annat ha en valberedning och ett ersĂ€ttningsutskott. Bolagskoden innehĂ„ller Ă€ven krav pĂ„ sammansĂ€ttningen av vart och ett av dessa utskott, samt krav pĂ„ sammansĂ€ttning av styrelsen. Bolagskoden stadgar att bolag ska iaktta vissa krav pĂ„ oberoende nĂ€r det gĂ€ller styrelsens sammansĂ€ttning. Dessa krav innebĂ€r bland annat att (i) inte mer Ă€n en styrelseledamot kan vara medlem i ledningen för bolaget eller ett dotterbolag, (ii) majoriteten av styrelseledamöterna mĂ„ste vara oberoende i förhĂ„llande till bolaget och ledningen och (iii) minst tvĂ„ av dessa oberoende styrelseledamöter ocksĂ„ mĂ„ste vara oberoende i förhĂ„llande till de större aktieĂ€garna (det vill sĂ€ga aktieĂ€gare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget). Bolaget uppfyller inte Bolagskodens krav vad gĂ€ller styrelseledamöters oberoende, se avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Anledningen hĂ€rför Ă€r att det bedömdes vara viktigt för kontinuiteten i Bolaget att under en övergĂ„ngsperiod lĂ„ta personer med erfarenhet av SDS verksamhet genom sitt engagemang i Seamless ingĂ„ i SDS styrelse.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.