Aktiekapital

Aktiekapitalet i Seamless Distribution systems uppgår till 834 113,50 SEK fördelat på 8 341 135 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Det finns endast ett aktieslag.

År Händelse Kvotvärde Förändring av antalet aktier Förändring av aktiekapitalet Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2014 Bolagsbildning 1,00 kr 50 000 50 000,00 50 000 50 000,00
2017 Split 0,10 kr 450 000 0.00 500 000 50 000,00
2017 Nyemission 0,10 kr 5 376 531 537 653,10 5 876 531 587 653,10
2017 Nyemission 0,10 kr 1 037 034 103 703,40 6 913 565 691 356,50
2018 Nyemission 0,10 kr 777 778 777 778 7 691 343 769 134,30
2019 Kvittningsemission 0,10 kr 649 792 64 979 8 341 135 834 113,50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.