Ägare

Största aktieägare per den sista september 2020

Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster (ca)

FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION

1 324 112 15,87%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS         913 645 10,95%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 761 976 9,14%
AVANZA BANK AB                          750 000 8,99%
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB 456 620 5,47%
ROOS, MARTIN 320 540 3,84%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 306 311 3,67%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 294 309 3,53%
ANDERSSON, MATS 225 000 2,70%
KLEVBO, TOMAS PERCY                     190 500 2,28%
10 största ägarna - röstmässigt 5 543 013 66,45%
Övriga ägare 2 798 122 33,55%
Totalt, alla ägare 8 341 135 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.