Ägare

Största aktieägare per den 31 augusti 2020

Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster (ca)

FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION

1 328 468 15,93%
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A 913 645 10,95%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY 870 699 10,44%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 756 443 9,07%
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB 456 620 5,47%
ROOS, MARTIN 320 540 3,84%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 303 811 3,64%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 282 814 3,39%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 255 674 3,07%
ANDERSSON, MATS 225 000 2,70%
10 största ägarna - röstmässigt 5 713 714 68,50%
Övriga ägare 2 627 421 31,50%
Totalt, alla ägare 8 341 135 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.