Ägare

Största aktieägare per den 29 mars 2019

Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster (ca)
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 1 187 813 15,44%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1 124 895 14,63%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY 843 339 10,96%
Swedbank Försäkring AB 536 034 6,97%
Contigo Förvaltning AB 376 570 4,90%
SACUIU, BODGAN GHEORGHE 240 122 3,12%
HANDELSBANKEN LUXEMBOURG 226 596 2,95%
Andersson, Mats 225 000 2,93%
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 171 897 2,23%
Klevbo, Tomas 167 396 2,18%
10 största ägarna - röstmässigt 5 099 662 66,30%
Övriga ägare 2 591 681 33,70%
Totalt, alla ägare 7 691 343 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.