Ägare

Största aktieägare per den 30 april 2020

Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster (ca)

FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION

1 291 487 15,48%
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) SA 924 447 11,08%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, W8IMY 870 699 10,44%
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 677 887 8,13%
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB 456 620 5,47%
ROOS, MARTIN 320 540 3,84%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 303 811 3,64%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 280 351 3,36%
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 275 849 3,31%
ANDERSSON, MATS 225 000 2,70%
10 största ägarna - röstmässigt 5 626 691 67,46%
Övriga ägare 2 714 444 32,54%
Totalt, alla ägare 8 341 135 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.