BolagsstÀmma 2021

ÅrsstĂ€mma 2021 - Seamless Distribution Systems AB

AktieÀgarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallades till ÄrsstÀmma torsdagen den 22 april 2021.

PÄ grund av det fortsatt osÀkra lÀget med pÄgÄende smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att ÄrsstÀmman ska genomföras utan fysisk nÀrvaro av aktieÀgare, ombud eller utomstÄende och att aktieÀgare ska ha möjlighet att utöva sin röstrÀtt endast genom poströstning innan stÀmman. Information om de av bolagsstÀmman fattade besluten offentliggörs pÄ bolagets hemsida den 22 april 2021, sÄ snart utfallet av poströstningen Àr slutligt sammanstÀlld.

RöstningsformulÀr ÄrsstÀmma Seamless Distribution Systems 22 april 2021

StÀmmoprotokoll bilaga 2
StÀmmoprotokoll med beslutsbilagor
Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma
Kallelse till ÄrsstÀmma
Valberedningens motiverade förslag
FullmaktsformulÀr
Årsredovisning 2020
Punkt 10 Förslag till bemyndigande för styrelsen
Punkt 11 Förslag till Àndring av bolagsordningen
Punkt 11 Förslag till Àndring av bolagsordningen förslag
Punkt 12 Valberedningens förslag till principer för valberedningen
Punkt 13 Revisorsyttrande enligt 13 kap 8
Punkt 13 John Longhursts redogörelse för kvittningsvillkor
Punkt 13 AktieÀgaren John Longhursts förslag till kvittningsemission

Presentation inför poststÀmma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.