Nyheter

Tommy Eriksson ny vd för Seamless Distribution Systems

Albin Rännar slutar som vd för Seamless Distribution Systems med omdelbar verkan och ersätts av Tommy Eriksson som fram till nu varit bolagets Chief Operating Officer och medlem i företagsledningen. Tommy Eriksson har varit verksam i bolaget sedan 2010 och har lång internationell erfarenhet från IT och telekom branschen.

"Omorganisationen görs för att öka fokus på bolagets försäljningsinsatser och för att bättre kunna möta marknadens krav på nya produkter och tjänster i en komplex miljö." säger bolagets ordförande Gunnar Jardelöv.

2018-01-22

För mer information vänligen kontakta:
Gunnar Jardelöv, ordförande
0708 34 81 48

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 22 januari 2018 kl. 10.00 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.