Nyheter

Seamless ingÄr ett avtal för digital distribution i Etiopien

Seamless Distribution Systems AB (Seamless) bryter in på Afrikas näst största marknad - Bolaget har ingått ett avtal om en initial period på fem år, den täcker ett initialt värde om 5 miljoner kronor. Dessutom kommer Seamless att få en del av intäkterna som genereras av den digitala distributionen av elektroniska värdebevis via sin ERS-plattform.

Seamless kommer att samarbeta med sin partner Smart Digital Technology för att hjälpa Ethio Telecom med digitalisering av värdekedjan för distribution av taltid, datapaket och andra e-produkter. Ethio Telecom är Afrikas största mobiloperatör som tillhandahåller tjänster till mer än 66 miljoner abonnenter.

Seamless och dess strategiska partner i Etiopien, Smart Digital Technology, har av Ethio Telecom anförtrotts distribution via Seamless ERS-plattform. Vi skall tillhandahålla know-how och experttjänster för digitalisering av försäljnings- och distributionsverksamheten samt kommer dessutom att erbjuda Ethio Telecoms distributörer, agenter och återförsäljare möjlighet att engagera sig digitalt direkt med sina abonnenter.

Ordern omfattar ett affärsengagemang över en initial period på fem år och en affärsmodell som består av två komponenter: ett garanterat värde på cirka 5 miljoner kronor för leverans av teknik och relaterade konfigurationstjänster och en intäktsandel, vilket innebär att Seamless kommer att få en del av de intäkter som transaktionerna via Seamless ERS-plattform genererar.

Ethio Telecom är den enda telekomoperatören i Etiopien och erbjuder avancerade mobila-, fasta- och internettjänster till över 66 miljoner abonnenter. Tillvägagångssättet att använda och få tillgång till telekomtjänster på marknaden är "prepaid", vilket innebär att abonnenterna betalar i förskott för tjänsterna. För närvarande är processen att distribuera uppladdningsvärde till marknaden, huvudsakligen baserad på fysiska värdebevis så kallade "scratch cards" som köps av Ethio Telecoms agenter och återförsäljare. Mer än 300 miljoner "scratch cards" säljs och används varje månad. Genom att använda sig av Seamless och Smart Digital Technology, kommer Ethio Telecom att kunna digitalisera processen och uppnå avsevärda kostnads- och effektivitetsfördelar, liksom ökad snabbhet och bättre kvalitet på tjänsterna till sina agenter och abonnenter. En annan viktig fördel är logistiken av tjänsterna kommer att ske enbart inom landet. För närvarande kräver den nuvarande processen import av fysiska kort, med långa ledtider för tryckning av korten och höga kostnader för transport och säkerhet, såväl som exponering för kostnader i utländsk valuta.

"Genom denna affär kan vi erbjuda Ethio Telecom vår beprövade teknik och know-how som Seamless använder på alla andra marknader. Etiopien med en befolkning på mer än 100 miljoner människor och Ethio Telecom som betjänar mer än 66 miljoner konsumenter utgör en stor möjlighet och vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda som en pålitlig teknik- och affärspartner i processen för digitalisering av deras tjänster ", säger Tommy Eriksson, VD för Seamless.

"Smart Digital Technology har under en tid fört diskussioner med Ethio Telecom gällande digitalisering av tjänsterna i allmänhet och av försäljningen och distributionen av elektroniska värdebevis i synnerhet. Seamless är ett ledande företag som använder senaste tekniken för att modernisera telekomtjänster genom att i stor utsträckning använda digital distribution och elektronisk förbetald laddning av värdebevis. Vi förväntar oss att utbyggnaden av denna lösning kommer att bidra till en högre effektivitet vid uppladdning av värde till mobiltelefoner och det skulle också göra det möjligt för Ethio Telecom att enkelt integrera ytterligare funktioner i framtiden. Smart Digital Technologies och Ethio Telecom har ett nära partnerskap och tillsammans med Seamless kunskaper och lösningar kommer vi att kunna erbjuda ett flertal fördelar för Ethio Telecom", säger Surafel Belay, VD för Smart Digital Technology.

Leverans påbörjas omedelbart och Seamless planerar att fullborda det initiala projektet innan slutet av 2018. 

2018-10-29

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 29 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 700 000 återförsäljare. SDS har cirka 130 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.