Nyheter

Seamless Distribution Systems utser Mats Victorin till ny vd och koncernchef

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) har idag träffat en överenskommelse med Tommy Eriksson som lämnar bolaget efter tio år, varav de senaste fyra åren som vd och koncernchef. Styrelsen har samtidigt utsett Mats Victorin till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Mats Victorin tillträder omgående.

"De senaste åren har präglats av en betydande tillväxt samtidigt som marknaden vi verkar i har gått igenom förändringar. Seamless har även genomfört ett antal förvärv samtidigt som bolaget har expanderat till nya marknader. Dessa insatser har under ledning av Tommy Eriksson skapat en stark plattform för långsiktig tillväxt. För att kunna ta nästa steg i denna tillväxtresa har styrelsen identifierat ett behov av nytt ledarskap och bedömer att det nu är rätt tid för bolaget att implementera denna förändring." säger Leif Frykman, styrelseordförande för Seamless.

"Mats Victorin har en lång och gedigen bakgrund från ledande positioner inom telekom och IT-branschen, bland annat från bolagen Ericsson och Tilgin. Några av de roller han haft är som chef för global försäljning och marknadsföring samt vd för ett börsnoterat bolag. Mats är en erfaren ledare med djupa branschkunskaper och han har även haft ansvar för bolagsförvärv. Han har ett starkt driv och erfarenhet av att skapa tillväxt och resultat, vilket kommer att vara viktiga tillgångar för Seamless fortsatta utveckling. Vi välkomnar Mats som ny koncernchef", säger Leif Frykman, styrelseordförande för Seamless.

För ytterligare information, kontakta: Leif Frykman, styrelseordförande i Seamless, mobilnummer +46 76 324 53 38

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 14 december 2021 kl. 20:00 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 650 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.