Nyheter

Seamless Distribution Systems AB (SDS) valberedning för 2019 har utsetts

I enlighet med beslut på årsstämman 25 april 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses av de tre största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av John Longhurst (egna aktier), Lars Rodert (ÖstVäst Kapital), Vesa Varis (egna aktier), samt Gunnar Jardelöv (styrelseordförande i SDS AB). Valberedningen har utsett Gunnar Jardelöv till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2019, till valberedningens ordförande: Gunnar Jardelöv.
e-post: gunnar@contigoab.com

För mer information, kontakta:
Gunnar Jardelöv, styrelseordförande i SDS AB och valberedningens ordförande.
e-post: gunnar@contigoab.com

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.