Nyheter

Seamless Distribution Systems AB kommer genomföra en riktad nyemission om 7 miljoner kronor

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB har idag fattat beslut, villkorat av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission om 7 miljoner kr till huvudsakligen externa investerare men även delar av ledning och styrelse.

Det är styrelsens bedömning att bolagets likviditet behöver förstärkas för att klara bolagets förväntade kapitalbehov. Emissionskursen är 9 kr vilket utgör en överkurs i förhållande till den genomsnittliga kursen under den senaste veckan samt till senaste stängningskurs. Detta kommer att betyda en utspädning om 11,3%. Antalet aktier ökar med 777 778 motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 77 777,80 kr. Totala antalet aktier efter emissionen blir 7 691 343 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 769 134,30 kr efter registrering hos Bolagsverket.

Rätt att teckna har utomstående investerare samt delar av ledningspersonal och styrelse. Enligt 16 kap ABL krävs att beslutet godkänns med 9/10 majoritet på en extra bolagsstämma.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma med avsikt att den ska hållas i början av juni 2018.

2018-05-23

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Jardelöv, Styrelseordförande Telefon 070-834 8148

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 23 maj 2018 kl. 08.50 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.