Nyheter

SDS tidigarelÀgger rapporten för andra kvartalet till 10 augusti och rapporten för tredje kvartalet till 13 november

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har nyligen avknoppats från Seamless Distribution AB (SDAB) och handlas sedan 21 juli på Nasdaq First North Premier. Per den 30 juni var SDS fortfarande ett helägt dotterbolag till SDAB, varför SDS kommer att inkluderas i SDAB- koncernens räkenskaper i rapporten för det andra kvartalet 2017, som SDAB kommer publicera den 10 augusti. SDS kommer att publicera en rapport för SDS-koncernen, och tidigarelägger därför datumet för publicering av rapporten för det andra kvartalet en dag, till 10 augusti istället för den 11 augusti, för att samordna informationsgivningen med SDAB.

SDAB äger för närvarande över 20% av aktierna i SDS. För tredje kvartalet kommer SDAB därför att rapportera sin andel i SDS resultat. Då detta är börspåverkande information för båda bolagen kommer SDS tidigarelägga sin rapport för tredje kvartalet till 13 november istället för 22 november.

4 augusti 2017

För ytterligare information, kontakta:

Albin Rännar, VD
albin.rannar@seamless.se
+46 70 444 52 52

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 8:45 CET.

Om SDS

SDS är ett lönsamt och stabilt svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 150 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550, är SDS Certified Adviser.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.