Nyheter

SDS publicerar preliminÀrt koncernresultat för första kvartalet 2021.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag vissa preliminära siffror för Koncernens första kvartal 2021 som en följd av att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån.

Offentliggörandet av nedan preliminära uppgifter härleds till att Bolaget, som tidigare har meddelats, undersöker möjligheten att genomföra en emission av ett seniort säkerställt obligationslån. I samband med upprättandet av en investerarpresentation har SDS tagit fram följande preliminära uppgifter avseende Koncernens första kvartal 2021.

Intäkter: 61,5 MSEK (272 MSEK på rullande tolv månaders basis)

EBITDA: 13,9 MSEK (51,1 MSEK på rullande tolv månaders basis)

Rörelseresultat (EBIT): 5,6 MSEK (21,0 MSEK på rullande tolv månaders basis)

Nettoskuld per den 31 mars 2021: 75,9 MSEK (31,6 MSEK justerat för befintliga aktieägarlån som avses konverteras till aktier)

Ovan finansiell informationen är preliminär och det kan därför inte uteslutas att den kan komma att justeras i samband med upprättandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021, vilken som tidigare har meddelats avses att offentliggöras den 22 april 2021.

Bolaget har engagerat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 15 april 2021 kl. 08:00 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.