Nyheter

SDS publicerar årsredovisning för 2017

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag publicerat årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på SDS hemsida www.sds.seamless.se.

Inom SDS är hållbarhet en viktig målsättning. SDS årsredovisning för 2017 distribueras därför endast till de aktieägare och andra intressenter som begär informationen. Kontakta oss på sds.info@seamless.se om Du vill erhålla den via posten.

Stockholm den 3 april 2018

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
lars.kevsjo@seamless.se

Seamless Distribution Systems AB (publ)

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS) SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.