Nyheter

SDS ger lägesrapport med anledning av Covid-19

På grund av den globala smittspridningen av Coronaviruset och rådande marknadsläge meddelar SDS en lägesrapport om hur Bolaget ser på marknaden och verksamheten.

I dagsläget står SDS starkt i den turbulens som coronaviruset fört med sig, vilket bolaget även gjort i tidigare orostider. Behovet av teknikutveckling inom mobiltelefonin på utvecklingsmarknaderna är mycket stort, vilket har medfört att SDS inte påverkats nämnvärt av det oroliga marknadsläget. Affärerna fortsätter att komma vilket senast meddelades när SDS tidigare i mars offentliggjorde två order, till ett värde av 1,7 MSEK, från befintliga kunder i Elfenbenskusten och Kongo. Bolagets vidare bedömning är i nuvarande stund en fortsatt positiv bild av orderläget.

SDS har under de senaste fem åren utvecklat en infrastruktur och ett arbetssätt som gör att de geografiskt utspridda medarbetarna kan fortsätta sitt dagliga arbete utan att vara beroende av lokaler, anläggningar eller att vara bundna till en specifik plats. Det hör redan till SDS vardag att ha arbetsmöten som sträcker sig över fem olika tidszoner och länder varje dag.

Redan från start har SDS haft medarbetare i flera länder och tidszoner med filosofin att vara kundnära är det bästa sättet för att tillhandahålla högkvalitativ service. Dessutom har SDS en stark tro till att små och oberoende team arbetar mer motiverat och kan tillhandahålla högre kvalitet än stora kontor med hundratals människor. Detta har medfört att SDS sedan länge i stor utsträckning använder programvara för videokonferenser (Google Meets är den föredragna metoden) och att bolaget tillhandahåller en infrastruktur som tillåter distansarbete utan några förhinder.

SDS har dedikerade datacenterfaciliteter med ett privat moln som är anslutet till alla fysiska kontor. Dessutom kan varje anställd använda ett VPN för att säkert komma åt dessa faciliteter utanför kontoret. För SDS kunder har bolaget dedikerade VPN-anslutningar och produktionsuppsättningar så att SDS supportverksamhet kan ansluta till alla kundsystem, över hela världen, med förbättrad säkerhet och strikt åtkomstkontroll och på så sätt säkerställa kundens kontinuitet för deras affärskritiska system. Dessutom har SDS en centraliserad nätverksoperationscentral, som automatiskt övervakar alla klientproduktionssystem och kan förutse eller reagera snabbt på alla oväntade problem hos bolagets kunder. Den centrala infrastrukturen möjliggör för en geografisk spridning av personal och system utan några hinder eller störningar.

Alla avdelningar har tillgång till sina resurser genom vårt privata molnnätverk, vilket gör att vår personal kan fortsätta att bidra från den plats som bäst passar dem att arbeta. Att arbeta hemifrån eller på distans, och ta eget ansvar uppmuntras under alla omständigheter.

SDS är förberedda på Corona-pandemin och isoleringspolitiken som följs i flera länder. SDS personal fortsätter att arbeta utan avbrott och kontinuiteten upprätthålls utan problem.

Den uppdaterade strategin som SDS offentliggjorde i oktober 2019 är opåverkad och ligger fast. Vidare finns även möjligheter att den rådande krisen påskyndar digitaliseringen på de tillväxtmarknader där SDS verkar.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

<<
1
2
3
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.