Nyheter

SDS fullbordar förvÀrv av eServGlobal Holding SAS

SDS AB fullbordar idag förvärvet om samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). eServGlobal SAS är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.

EservGlobal, med huvudkontor i Paris, Frankrike, har egen utveckling, kundförvaltning och försäljningsorganisation i Bukarest, Rumänien, Dubai och Jakarta, Indonesien. Mer än 90% av företagets intäkter är från Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Bolaget omsatte 2018, 7,1 miljoner euro varav 4,3 miljoner euro är återkommande årliga supportintäkter. Produktportföljen innehåller mjukvarulösningar för distribution av påfyllning av kontantkort och mobila finansiella tjänster.

Förvärvet förstärker SDS operativa effektivitet genom att eServGlobal tillför kompletterande produkter samt två större utvecklings- och teknikcentra i Frankrike och Rumänien.

Förvärvet förstärker SDS geografiska täckning och kundbas med bland annat flera stora, globala och regionala telekomoperatörer såsom Ooredoo Group, Zain Group och EITC (du Dubai). SDS kommer nu på årsbasis att hantera fler än 10 miljarder transaktioner värda över 10 miljarder US Dollar.

"Detta är ytterligare ett steg för att vidareutveckla SDS som företag. Det förflyttar oss i ett steg till en ny strategisk nivå när det gäller storlek, intäkter, lönsamhet, kundbas och geografisk täckning. SDS och eServGlobal har tillsammans nära 50 års erfarenhet inom utveckling, leverans och drift av storskaliga transaktionssystem med operativ verksamhet i över 50 länder. Med detta förvärv stärker vi ytterligare vår närvaro i Afrika och Mellanöstern och når dessutom nya geografiska marknader med kunder i Sydostasien ", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS. "Förvärvet medför att vi lägger in en ny växel i vår tillväxt- och lönsamhetsresa. Vi förväntar oss att på en medellång lång sikt kunna öka bolagets verksamhet även i Europa och Amerika."

Förvärvet av eServGlobal har finansierats genom ett förvärvslån som arrangerats av Handelsbanken samt ett brygglån från privata investerare där bl.a. styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv och styrelseledamoten Martin Roos ingår. Brygglånet löper på 6 månader från transaktionsdagen till dess en framtida planerad nyemissionen är slutförd inom ramen för det mandat som styrelsen fick på årets bolagsstämma den 25 april. Brygglånet har en årsränta på 15% och kan återbetalas helt eller delvis i förtid.

Den gemensamma verksamheten förväntas kunna uppnå betydande synergier genom högre effektivitet inom produktutveckling samt stordriftsfördelar inom support och administrativa enheter. Synergierna i denna affär, vad gäller lönsamhet och tillväxt, väntas uppkomma redan under 2020 men full effekt beräknas komma under 2021.

25 juli 2019

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. 

SDS har, efter förvärvet av eServGlobal, över 200 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien, USA och Ecuador.

SDS kommer, efter förvärvet av eServGlobal, att årligen hantera fler än 10 miljarder transaktioner värda över 10 miljarder US Dollar. Via över 2 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 500 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.