Nyheter

SDS förvÀrvar eServGlobal Holding SAS

SDS AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). EservGlobal är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.

EservGlobal, med huvudkontor i Paris, Frankrike, har egen utveckling, kundförvaltning och försäljningsorganisation i Bukarest, Rumänien, Dubai och Jakarta, Indonesien. Mer än 90% av företagets intäkter är från Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. Bolaget omsatte 2018, €7,1 miljoner varav €4,3 miljoner är återkommande årliga supportintäkter. Produktportföljen innehåller mjukvarulösningar för distribution av påfyllning av kontantkort och mobila finansiella tjänster.

Förvärvet förstärker SDS operativa effektivitet genom att eServGlobal tillför kompletterande produkter samt två större utvecklings- och teknikcentra i Frankrike och Rumänien.

"Detta är ytterligare ett steg för att utveckla SDS vidare som företag. Det förflyttar oss i ett steg till en ny strategisk nivå när det gäller storlek, intäkter, lönsamhet, kundbas och geografisk täckning. SDS och eServGlobal har tillsammans nära 50 års erfarenhet inom utveckling, leverans och drift av storskaliga transaktionssystem. Med detta förvärv stärker vi ytterligare vår närvaro i Afrika och Mellanöstern och når dessutom nya geografiska marknader med kunder i Sydostasien ", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS. "Förvärvet medför att vi lägger in en ny växel i vår tillväxt- och lönsamhetsresa. Vi förväntar oss att på en medellång lång sikt kunna öka bolagets verksamhet även i Europa och Amerika."

Gunnar Jardelöv, styrelseordförande i SDS säger vidare att, "eServGlobal med sin kundbas, sina anställda, sin position på marknaden samt mogna erbjudande inom elektroniska transaktionssystem kompletterar och stärker SDS nuvarande affär och utgör ett steg i våra ambitioner och strategi för att accelerera tillväxt och lönsamhet samt aktivt medverka till en strukturell konsolidering av branschen".

SDS har på kort tid nu genomfört två transaktioner som lyft bolagets årsomsättning från ca 80 miljoner till drygt 250 miljoner kronor.

Den gemensamma verksamheten förväntas kunna uppnå betydande synergier genom högre effektivitet inom produktutveckling samt stordriftsfördelar inom support och administrativa enheter. Synergierna i denna affär, vad gäller lönsamhet och tillväxt, väntas uppkomma redan under 2020 men full effekt beräknas komma under 2021.

"I och med SDS förvärv har vi hittat ett bra hem för eServGlobal. Vi har arbetat hårt för att omforma verksamheten till en tillgång, som nu får ett större värde som en del i SDS. Det här är bra för våra kunder och bör ge bättre möjligheter för vår personal, som har arbetat hårt för att ta företaget dit vi är idag. Jag önskar SDS allt gott i framtiden, säger John Conoley, Executive Chairman, eServGlobal.

Förvärvet av eServGlobal kommer inledningsvis att finansieras genom ett förvärvslån som arrangeras av Handelsbanken samt ett brygglån från privata investerare där bl.a. styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv och styrelseledamoten Martin Roos ingår. Brygglånet löper på 6 månader från transaktionsdagen till dess en framtida planerad nyemissionen är slutförd inom ramen för det mandat styrelsen fick på årets bolagsstämma den 25 april. Brygglånet har en årsränta på 15% och kan återbetalas helt eller delvis i förtid.

Genomförandet av förvärvet är villkorat av ett formellt godkännande av transaktionen vid en extra bolagsstämma i eServGlobal som förväntas genomföras inom sex veckor.

4 juni 2019

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se 

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 4 juni 2019 kl. 12:00 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar och når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 1,000 000 aktiva point-of-sales. SDS har cirka 150 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 18 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila och digitala revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.