Nyheter

SDS fÄr ytterligare order frÄn mobiloperatör i Saudiarabien

SDS har fått ytterligare en order från en operatör i Saudiarabien, som är Mellanösterns största marknad. Ordern är värd ca 1,5 miljoner SEK och erhölls från en kund till eServGlobal, som förvärvades av SDS i juli 2019. Ordern är den tredje från kunden och avser mjukvara med ny funktionalitet efter att kunden migrerat till SDS plattform.

"Ordern visar det förtroende som denna mycket krävande kund nu visar oss efter genomförd migration från eServeGlobals plattform. Affären är även ett kvitto på att vår förvärvsstrategi i förlängningen leder till organisk tillväxt. Jag har stora förväntningar på att vi kommer att se en lång rad möjligheter att vidareutveckla denna och andra kunder med nya funktioner säger Tommy Eriksson, VD på SDS.

Ordern inkluderar programvara och tjänster för att automatiskt rekrytera nya återförsäljare till kundens försäljningsnätverk.

Denna tilläggsorder som erhålls från en så pass betydande operatör är ett viktigt steg i ett kontinuerligt långsiktigt engagemang och samarbete med kunden. Avtalet löper över tre år där två tredjedelar av intäkterna förväntas redovisas under första kvartalet eftersom SDS produkten redan är levererad till ett antal marknader och att SDS har förmågan att distribuera och leverera order i sin helhet på distans.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 650 miljoner mobilanvändare genom mer än 3 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 230 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 30 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.