Nyheter

SDS erhåller order för uppgradering av en affärskritisk plattform i Guinea i Västafrika vard 2,3 miljoner SEK

SDS har fått en order från en av Guineas största mobiloperatörer. Ordern innefattar hårdvara och tjänster till ett värde av 2,3 MSEK. Operatören beställer plattformen under pågående COVID-19 utbrott för att förstärka och modernisera sin affärskritiska plattform för påfyllning av kontantkort.

Ordern omfattar en uppgradering av plattformen för försäljning och distribution av elektroniska vardebevis. Kundens mål med investeringen är att säkerställa en modern och tillgänglig tjänst för sin digitala försäljning av påfyllning av kontantkort vilka i Guinea står för nästan 100% av mobiltelefonanvändningen.

Denna order visar på att SDS under de senaste 30 åren utvecklat en unik erfarenhet och förmåga att leverera och underhålla system till utvecklingsländer utan att vara fysiskt närvarande. En bidragande orsak till denna och fortsatta beställningar från befintliga och nya kunder är SDS förmåga att säkerställa effektiva leveranser och stabil produktion under mycket svåra lokala förhållanden. SDS har under de senaste 10 åren levererat, förvaltat och vidareutvecklat affärskritiska system hos telekomoperatörer i krigszoner som Syrien, Yemen och Syd Sudan. Erfarenheter som medför att exceptionella händelser som det nuvarande utbrottet av COVID-19 har minimal påverkan på SDS förmåga att effektivt fullgöra kundprojekt. SDS organisation är dessutom helt virtuell med team i 13 länder och kunder över hela jorden där huvuddelen av vårt arbete sker på distans.

" Telekomindustrin är förstås drabbad av den globala krisen som alla branscher genom en justering av aktiekurserna, men deras verksamhet påverkas snarast positivt av att kommunikation flyttar från fysiska möten till mobilen. Särskilt gäller det våra kunder i utvecklingsländerna där tillgången på Internet och telefoni är begränsad utom via mobiltelefonen. Jag ser kundens order som ett bevis på förtroende baserat på ett mångårigt samarbete där SDS erbjudande är affärskritiskt för mobiloperatörens försäljning.", sager Tommy Eriksson, VD pa SDS.

Affaren i Guinea kommer att medföra en beställning av hårdvara och tjänster för en plattformuppgradering, som planeras intäktsföras under andra och tredje kvartalet i år. Detta ligger i linje med den uppdaterade strategi SDS offentliggjorde i oktober 2019, både vad gäller organisk tillväxt, samt en större andel återkommande intäkter vilket väntas framöver.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försäljningsställen. SDS har cirka 230 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsställelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 12 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier.
Företagets certifierade rådgivare är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

<<
1
2
3
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.