Nyheter

SDS erhåller nya order till ett värde av 1,3 MSEK

SDS har fått två order, till ett sammanlagt värde av 1,3 MSEK, från en befintlig kund som är en av de ledande mobiloperatörerna i Bahamas. Ordrarna avser mjukvarufunktioner som lägger till ny kapacitet till den befintliga operativa kritiska plattformen. Leveransen kan utföras av SDS på distans.

" Det är mycket glädjande att våra kunder ser möjligheter att differentiera sig på sina marknader och samtidigt ser SDS som en betrodd partner som kan hjälpa dem även i svåra tider med snabba och pålitliga lösningar. Jag är särskilt stolt över våra ansträngningar för att standardisera våra produkter, och våra operativa processer visar sig vara av stort värde för förmågan att leverera snabbt och utan att behöva resa", säger Tommy Eriksson, VD för SDS.

Erbjudandena inkluderar programvara och tjänster för att lägga till ny funktionalitet och kapacitet i befintliga plattformar och förväntas bidra till intäkterna under andra kvartalet i år. Skälet att lägga till ny funktionalitet är för operatörerna att differentiera sitt erbjudande på sina marknader och låta deras distributörer och återförsäljare erbjuda snabbare och bättre tjänster för sina mobilabonnenter.

Beställningarna är ett ytterligare bevis på förtroendet för SDS operativa kapacitet och dess förmåga att snabbt stödja den krävande affärsmiljön för sina kunder.

For mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahaller losningar och tjanster for digital forsaljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatorer i tillvaxtlander. Foretaget erbjuder sina foretagskunder en komplett losning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvarvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av varlden i mer an 50 lander och nar over 500 miljoner mobilanvandare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anstallda i Sverige, Frankrike, Rumanien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Forenade Arabemiraten. Med over 20 ars erfarenhet fokuserar SDS pa hog kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar over 15 miljarder transaktioner arligen, varda mer an 12 miljarder dollar och gor det mojligt for den vaxande befolkningen i tillvaxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier ar noterade pa Nasdaq First North Premier.
Foretagets certifierade radgivare ar FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.