Nyheter

SDS emitterar ett seniort sÀkerstÀllt obligationslÄn om 200 MSEK

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om MSEK 200 inom ett ramverk om MSEK 300. Obligationslånet har en löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 875 baspunkter. SDS avser att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från investerare i Norden och Europa.

Nettolikviden från obligationslånet kommer, likt tidigare kommunicerat till marknaden via pressmeddelande den 17 mars, att användas för att finansiera köpeskillingen för förvärvet av Real Impact Analytics SA ("Riaktr"), refinansiera befintliga räntebärande lån samt för att finansiera generella bolagsändamål. I samband med obligationsemissionen meddelar Bolaget även att kvittningsemissionen som kommunicerades till marknaden via pressmeddelande den 17 mars blev fulltecknad och godkändes på bolagsstämman den 22 april.

"Obligationslånet innebär ytterligare ett steg för att vidareutveckla SDS förmåga att exekvera på vår tillväxtstrategi. Det enhälliga stämmobeslutet att konvertera ägarlånen är ett ytterligare steg till en väsentligt starkare finansiell struktur. Nu ser vi fram mot att slutföra förvärvet och inom kort påbörja integrationen av Riaktr och SDS.", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.
SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.
SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, info@fnca.se.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.