Nyheter

SDS dotterbolag Riaktr fÄr en order för ett pilotprojekt frÄn en ledande operatör i Portugal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har via sitt nyligen förvärvade dotterbolag Riaktr fått en order för ett pilotprojekt gällande utrullning av ett 5G nätverk från en ledande mobiloperatör i Portugal.

Projektet gäller Riaktr's Smart Capex-lösning som kan optimera operatörens 5G-utbyggnadsplan ur ett ekonomiskt, tekniskt och affärsperspektiv. Operatören kommer att kunna skapa de mest effektiva 5G-nätverksinvesteringarna tack vare Riaktr's avancerade analys och AI genom ett mycket enkelt och användarvänligt gränssnitt.

5G-utbyggnad är idag ett mycket strategiskt initiativ för teleoperatörer och Riaktr's Smart Capex-lösning har redan visat betydande kostnadsbesparingar och effektivitetsökningar på mellan 10 och 20%. Det utgör därför en viktig strategisk fördel för operatörerna att välja Riaktr's system då kostnaden för operatörens 5G investering ligger i 100 miljoner euro klassen och uppåt.

- Det är glädjande och strategiskt viktigt för SDS att Riaktr har fått detta Pilotprojekt för 5G i Portugal. Dels för att vi nu arbetar med den senaste teknologin, dels att om vi är lyckosamma i Portugal så öppnar det upp stora möjligheter för Riaktr och SDS i Europa ", säger Tommy Eriksson, koncernchef i SDS

Den initiala ordern täcker kostnaderna för pilotprojektet och om Rikatr är framgångsrika så kommer operatören lägga en full order på Smart capex systemet när pilotprojektet är avslutat.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 650 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.