Nyheter

Riktad nyemission i Seamless Distribution Systems fulltecknad

Stockholm - Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget")) meddelar idag, den 24 juni 2018, att tidigare kommunicerad riktad nyemission av aktier har fulltecknats. Emissionen beslutades av den extra bolagsstämma som Bolaget höll den 13 juni 2018.

Villkoren för emissionen omfattade högst 777 778 aktier till en teckningskurs om 9,00 kronor per aktie. I och med att emissionen fulltecknades tillförs Bolaget 7 000 002 kronor före emissionskostnader.

Genom emissionen ökar SDS aktiekapital med totalt 77 777,80 kronor, från 691 356,50 kronor till 769 134,30 kronor. Antalet aktier ökar från 6 913 565 aktier till 7 691 343 aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eriksson, CEO
Tommy.eriksson@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2018 kl. 13:45 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.