Nyheter

Nytt datum för årsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB (publ) har på grund av den uppkomna situationen med Covid-19 (det nya coronaviruset) beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00.

Till följd av att tidpunkten för stämman flyttats har aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman möjlighet att fram till och med den 16 april 2020 inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till info@seamless.se.

For mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahaller losningar och tjanster for digital forsaljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatorer i tillvaxtlander. Foretaget erbjuder sina foretagskunder en komplett losning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvarvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av varlden i mer an 50 lander och nar over 500 miljoner mobilanvandare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anstallda i Sverige, Frankrike, Rumanien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Forenade Arabemiraten. Med over 20 ars erfarenhet fokuserar SDS pa hog kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar over 15 miljarder transaktioner arligen, varda mer an 12 miljarder dollar och gor det mojligt for den vaxande befolkningen i tillvaxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier ar noterade pa Nasdaq First North Premier.
Foretagets certifierade radgivare ar FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.