Nyheter

Nedskrivning av skuld med 15 MSEK

Invuo Technologies AB ("Invuo") och Seamless Distribution Systems AB ("SDS") har kommit överens om en nedskrivning av SDS skuld till Invou med ett belopp om 15 MSEK. SDS utestående skuld till Invuo kommer därmed att sänkas från 50 MSEK till 35 MSEK. Som en del av avtalet kommer räntesatsen på det kvarvarande lånet som tillhandahålls till SDS av Invuo att ökas från 8 procent per år till 10 procent per år. Den överenskomna transaktionen kommer att utföras före den 31 december 2017.

2017-12-29

För mer information vänligen kontakta:
Gunnar Jardelöv, ordförande
0708 34 81 48.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 29 december 2017 kl. 08.50 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.