Nyheter

Lars Kevsjö slutar som interim CFO pÄ Seamless Distribution Systems (SDS)

Lars Kevsjö lämnar rollen som interim CFO på eget initiativ. Lars tillträdde rollen som interim CFO i juni 2017 i samband med börsnoteringen av SDS, och har sedan dess haft ett starkt fokus på finansiell rapportering och bolagsstyrning. Rekrytering av en ersättare har påbörjats och Lars kommer att vara kvar som CFO tills dess att en ersättare är på plats.

"Jag vill tacka Lars för hans insatser under en utmanande tid för SDS efter noteringen på First North Premier. Lars gedigna erfarenhet och arbete under det senaste året har gett mig och styrelsen en stor trygghet i vår finansiella rapportering. Lars har dessutom hanterat vår kommunikation med aktiemarknaden på ett förtjänstfullt sätt. Jag har verkligen uppskattat att jobba tillsammans med Lars under den här tiden," säger Tommy Eriksson, VD på SDS.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy.Eriksson, VD
Tommy.eriksson@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Filer för nedladdning
1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.