Nyheter

Kommuniké frÄn extra bolagsstÀmma i Seamless Distribution Systems den 27 november 2017

Vid Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslaget beslut, följande:

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom och konsulter till SDS-koncernen ("LTIP 2017") och emission av teckningsoptioner.

Det föreslagna incitamentsprogrammet sträcker sig till år 2023 och de 350 000 teckningsoptionerna erbjuds till fem deltagare till marknadspris. Ingen deltagare kan få köpa fler än 175 000 optioner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 4,8% vars sannolikhet bör betraktas i ljuset av programmets höga prestationskrav. Jämförelsekursen motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets aktie under 10 handelsdagar räknat från och med den 27 november 2017, dock lägst 30 kr. Lösenpriset är 120% av jämförelsekursen, alltså lägst 36 kronor som var introduktionskursen vid Bolagets notering. Prestationskraven för de fem lika stora delserierna i programmet innebär att aktiekursen under trettio sammanhängande handelsdagar under löptiden minst ska ha överstigit 37,5; 43,5; 51; 57 respektive 63 kronor.

Fullständig information om förslaget som antogs av extra bolagsstämman kan laddas ner från sds.seamless.se.

2017-11-27

För mer information vänligen kontakta Gunnar Jardelöv, styrelsens ordförande, 0708 34 81 48.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv mjukvaruutveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner i sitt system och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 17.00 CET.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.