Nyheter

Genombrottsorder frÄn Telenorgruppen till ett vÀrde av 9 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems (SDS) har erhållit en genombrottsorder till ett initialt värde av 9 miljoner kronor från Telenor med en emotsedd tjänsteleverans av ytterligare 4 miljoner kronor inom en snar framtid. Seamless ska migrera och ersätta en konkurrents lösning hos mobiloperatören Telenor i Pakistan. Ordern är den första från Telenorgruppen och förutom att expandera till en ny asiatisk marknad så ger ordern framtida möjligheter till SDS att fortsätta stärka sin kundbas.

"Detta är en viktig strategisk och kommersiell milstolpe för oss när vi inleder vårt engagemang med Telenor, som är en av världens största telekomoperatörsgrupper. I Pakistan har Telenor mer än 50 miljoner kunder. Våra produkters konkurrenskraft fortsätter att bevisas genom en växande lista av telekomoperatörer och operatörsgrupper, som ser fördelar i SDS förmåga att möta deras affärsbehov. Vi ser nu fram emot att etablera en långsiktig relation med denna teleoperatörsgrupp, säger Tommy Eriksson, VD för SDS Group.

SDS kommer att implementera den toppmoderna egenutvecklade transaktionsplattformen ERS 360, som inkluderar digitala konton, transaktionshantering och support för flera olika tekniker för att kommunicera med försäljningsagenter och återförsäljare. Det gör det möjligt för teleoperatören att styra, övervaka och optimera all sin försäljning och distribution. Resultatet blir att teleoperatören får fördelar med ökad säljförmåga med en förbättrad kostnads- och processeffektivitet i sin enorma distributionskedja.

Partnerskapet innebär ett viktigt tillägg till SDS kundbas och förankrar SDS marknadsnärvaro i den sydasiatiska marknaden. Den största delen av intäkterna från denna affär förväntas redovisas i det andra kvartalet 2021.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 28 juni 2021 kl. 10:00 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 300 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, efter förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 650 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.