Nyheter

Genombrott för SDS teknik i Irak

SDS har i samarbete med ZainCash Iraq, en ledande aktör inom fintech i regionen, slutfört utbetalningen av så kallade helikopterpengar till den irakiska befolkningen till följd av COVID-19. Ordern värd 1,2 miljoner SEK från ZainCash Iraq inkluderade en mjukvarulicensförlängning och bidrog till intäkterna under andra kvartalet i år. Det är första gången SDS, med hjälp av sin teknik, stöder en regering med kontantlösa transaktioner.

"Trots flera utmaningar genomförde vi ett framgångsrikt utbetalningsprojekt med stöd av SDS-teamet och deras plattform. Projektet gav viktig lättnad i allvarligt påverkade regioner och krävde flexibilitet och en betydande kapacitetsökning. Vi är glada att ha haft SDS som affärspartner under hela denna process," säger Yazen Altimimi, VD för ZainCash Iraq.

På grund av den ekonomiska nedgången till följd av den globala spridningen av COVID-19 införde den irakiska regeringen snabba åtgärder för att stimulera ekonomin. Finansiellt stöd till en miljon hushåll godkändes för att hjälpa människor att fortsätta kunna uppfylla sina grundläggande behov trots att de drabbats hårt av COVID-19.

ZainCash Iraq valdes för att hantera utbetalningarna och SDS plattform för mobila finansiella tjänster underlättade för en snabb tillgång till finansiering. Framöver kommer denna teknik också att kunna påskynda hållbar utveckling genom fintech-innovationsekosystemet.

"Vår mobila finansiella plattform fortsätter att visa de fulla fördelarna med digitala transaktioner, särskilt under den exceptionella krissituationen där fysisk kontakt måste undvikas. Vi är stolta över att vara i frontlinjen i kampen mot COVID-19 genom att bidra till befolkningens välbefinnande och säkerhet. Vår lösning är robust och skalbar och stöder behovet av att snabbt digitalisera transaktioner. Vi ser fram emot att stödja andra kunder och regeringar att få på plats liknande lösningar," säger Tommy Eriksson, VD för SDS AB.

För mer information kontakta:
Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS, Seamless Distribution Systems AB, ar ett svenskt mjukvaruforetag som tillhandahaller losningar och tjanster for digital forsaljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatorer i tillvaxtlander. Foretaget erbjuder sina foretagskunder en komplett losning for digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS forvarvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av varlden i mer an 50 lander och nar over 500 miljoner mobilanvandare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anstallda i Sverige, Frankrike, Rumanien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Forenade Arabemiraten. Med over 20 ars erfarenhet fokuserar SDS pa hog kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar over 15 miljarder transaktioner arligen, varda mer an 14 miljarder dollar och gor det mojligt for den vaxande befolkningen i tillvaxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS-aktier ar noterade pa Nasdaq First North Premier.
Foretagets certifierade radgivare ar FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399, epost: info@fnca.se

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.