Nyheter

Furqan Hameed slutar pÄ Seamless Distribution Systems (SDS)

Furqan Hameed lämnar rollen som chef för Product Management & Product Marketing i slutet av november. Furqan är anställd i det pakistanska bolaget Synavos och har varit medlem i koncernledningen sedan 2017.

"Jag vill tacka Furqan för hans insatser under sju år i bolaget där han bidragit stort till vår tillväxt under tiden från 2014. Furqan har byggt vår produktledning och marknadsfunktion och lämnar efter sig en organisation, som inspirerats av hans kundfokus och kunnande." säger Tommy Eriksson, VD på SDS.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy.Eriksson, VD
Tommy.eriksson@seamless.se

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08- 5030 1550.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.