Nyheter

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2018

Januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 (23,5) MSEK, en minskning med 48 % jämfört med samma kvartal föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till -3,0 (8,0) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (33,9%).
  • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (6,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (8,31) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till -1,4 (3,3) MSEK.

VD-kommentar

"Årets första kvartal är en stor besvikelse. Vi hade goda förhoppningar om att komma till avslut i några av de affärer som varit på gång under en längre tid. Samtidigt har antalet prospekts ökat under kvartalet och vi är nära avslut i flera affärer vilket ökar möjligheten till en återhämtning under året. All energi och fokus handlar nu om att öka säljinsatserna ytterligare för att snarast komma till avslut i dessa projekt. Styrelsen har begärt att få ett mandat av årsstämman för att ta in ytterligare kapital om så skulle bli nödvändigt. Detta är viktigt främst med tanke på att de projekt vi driver normalt är kapitalkrävande under sin projekttid.

Intäkterna i kvartalet domineras annars av support- och driftsintäkter som ökat jämfört med föregående år. Det är ett gott bevis på vår förmåga att driva affärerna samt ett tecken på kundernas stora tillit och beroende av våra affärskritiska system och framförallt nyttan av våra system och tjänster. Ett annat exempel på att vi är affärskritiska är att en av våra befintliga kunder även valt att beställa vår "systemlösning för hög tillgänglighet", tillsammans med kompletterade tjänster och hårdvara.

Vi har under kvartalet deltagit i flera kundevent där vi betraktats mer som en partner än en leverantör. Därmed har vi kunnat bredda vår kontaktyta mot ledningspersoner hos kunderna och vi har fått ökad insikt i deras strategi och affärsmål. Detta har i sin tur gett oss möjlighet att visa på att de data som finns i våra system är affärskritiska för kunden. Kunderna kan med vår hjälp bättre förstå konsumentbeteende och i förlängningen därmed öka sin konkurrenskraft och försäljning.

I de marknader där vi lanserat vår tjänst för mikrokrediter har vi mötts av entusiasm från mobiloperatörernas säljavdelning. Vi har redan kunnat se synnerligen positiva resultat från lanseringskampanjer som mobiloperatörerna genomfört, med ökande användning som följd. Nu fortsätter arbetet med att rulla ut tjänsten till fler mobiloperatörer och att genomföra ytterligare aktiviteter för att öka utnyttjandet av krediter i vårt system. Om våra prognoser slår in så kommer dock inte intäkterna från mikrokrediter nämnvärt att bidra till vårt resultat under året men volymtillväxten gör denna affär mycket intressant framöver.

- Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta: Lars Kevsjö, CFO Lars.kevsjo@seamless.se

Publicering av Q2 rapporten har flyttats från 11 juli till 13 juli.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.