Nyheter

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2017

Oktober - december

 • Total omsättning uppgick till 15,3 (25,2) MSEK, en minskning med 39% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,1 (-0,1) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till -3,8 (7,7) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -24,8% (30,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 (0,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,91 (0,01) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,1 (-1,7) MSEK

Januari - december

 • Total omsättning uppgick till 76,1 (97,2) MSEK, en minskning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,5 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 11,0 (32,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 14,5% (33,7%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (50,19) SEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK

VD-kommentar

"Som nygammal vd för SDS är det med god insikt och stor respekt jag åter tar på mig ledartröjan. Jag är övertygad att mina åtta års erfarenhet med Seamless och SDS ska tjäna bolaget och våra kunder väl. Jag har sett Seamless växa från det lilla svenska IT-bolaget med internationella ambitioner till dagens SDS med huvuddelen av medarbetarna nära våra kunder i Afrika, Asien och Mellanöstern. SDS är idag ett multikulturellt, internationellt bolag med en imponerande kapacitet och kompetens på våra marknader.

Vi har sett ett försäljnings- och resultatmässigt svagt 2017. Efter separationen från tidigare ägaren Invuo har vi fått lägga mycket tid på att skapa ordning och reda i bolaget och framför allt i den indiska verksamheten där bristfällig redovisning resulterade i att vi fick ta uppstädningskostnader på drygt 2 MSEK i fjärde kvartalet. Vi har nu ny ekonomipersonal på plats för att säkerställa kvaliteten i redovisningen framåt. Ingen är nöjd med årets utfall, men vår energi och revanschlust är obruten och jag ser framtiden an med tillförsikt.

Våra kunder ger oss fortsatt förtroende med ökade återkommande intäkter och köp av våra nya produkter, till exempel inom mikrokrediter. Hårt arbete under det gångna året har resulterat i ett stort antal potentiella affärer, vilka dock inte har kommit till avslut i den takt vi förväntade oss. Samtidigt har vi inte sett några affärer gå om intet, utan kundernas investeringsbeslut har skjutits framåt över årsskiftet. Tidsspannet för säljkampanjer mot nya stora kunder är ofta flera år, från första kontakt till avslut. Vår orderpotential är god, men svår att kontrollera i tid. Efter ett svagt 2017 ser jag mot denna bakgrund fram mot ett framgångsrikt 2018"

- Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems AB

För fullständig rapport se bifogad fil.

2018-02-13

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
Lars.kevsjo@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.