Nyheter

DelÄrsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet, juli - september

 • Totalomsättning uppgick till 20,4 (27,5) MSEK, en minskning med 26% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 (9,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (36,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (9,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (19,68) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,1 (10,4) MSEK

Nio månader, januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 (72,0) MSEK, en minskning med 16% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,9) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,8 (25,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,4% (35,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (24,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (49,31) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,1 (24,2) MSEK

VD-kommentar
"EBITDA-marginalen är stabil och tillfredsställande, trots en lägre försäljning på grund av försenade säljprocesser. SDS har lyckats uppfylla bolagets målsättning med en EBITDA-marginal i tredje kvartalet på 21,1% och hittills i år på 24,4% trots lägre försäljning under året. Ett högt rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar som andel av försäljningen visar på en hög effektivitet i den operativa verksamheten. Bolaget har en bra bas med återkommande intäkter i form av support och underhåll. Sedan avknoppningen från SDAB och börsintroduktionen i juli på Nasdaq First North Premier har vi fokuserat på att utveckla bolagets inneboende styrkefaktorer och det är ledningens och styrelsens fokus även framöver. Det innebär att vi fortsatt inriktar oss på befintliga kunder för att öka införsäljningen av ytterligare tjänster samt att öka våra supportintäkter hos dessa."

- Albin Rännar, VD Seamless Distribution Systems AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-11-13

För ytterligare information, kontakta:
Albin Rännar, VD
albin.rannar@seamless.se
+46 70 444 52 52

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 08.50 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

2017-12-29
Regulatorisk
2017-12-29
Regulatory
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.