Nyheter

DelÄrsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2018

April - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,9 (16,9) MSEK, en ökning med 12 % jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettoomsättningen exklusive källskatt uppgick till 17,1 (14,4) MSEK, en ökning med 19 %.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 2.4 (2.6) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12,2 % (15,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 (-0,20) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 0,8 (-2,8) MSEK.

Januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,1 (40,4) MSEK, en minskning med 23 % jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettoomsättningen exklusive källskatt uppgick till 27,7 (34,2) MSEK, en minskning med 19 %.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -0.6 (10.5) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 0,0 % (26,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,2 (4,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (1,52) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 1,4 (0,5) MSEK.

VD-kommentar

"Vi börjar nu se frukterna av hårt arbete med långsiktighet och jag är glad att kunna presentera ett EBITDA resultat för andra kvartalet som pekar i rätt riktning. Detta tack vare en bra orderingång som möjliggjort ett trendbrott i omsättningen som uppgick till 18,9 miljoner kronor, den bästa sedan första kvartalet 2017. Genom vår affärsmodell och kostnadsstruktur innebär det att det inte krävs särskilt många större affärer för att bolaget ska visa god lönsamhet.

På ägarsidan har SDS under andra kvartalet fått en breddning med ägare från såväl ledning och styrelse som ett flertal externa investerare. Detta genom förvärvet av Invuos samtliga aktier i SDS motsvarande 23 procent av ägandet samt övertagandet av hela lånet på 35 miljoner kronor. Det var också mycket positivt att ägarkonsortiet efterskänkte 3 miljoner kronor av den upplupna räntan på lånet och dessutom deltog i en riktad nyemission över marknadspris som tillförde SDS 7 miljoner kronor.

Affärerna under kvartalet dominerades av en stor order från en ny kund på en ny marknad i Östafrika. Drygt hälften av ordervärdet har intäktsförts under andra kvartalet och resterande del kommer att intäktsföras under det tredje kvartalet. Dessutom fick vi order på en licensuppgradering samt ett flertal tilläggsbeställningar från befintliga kunder.

Vidare har vi tecknat ett nytt avtal för återförsäljarkrediter med en större mobiloperatör för lansering under tredje kvartalet. Vi är nöjda med utvecklingen av affären så här långt efter att under första halvåret testat konceptet hos några mindre mobiloperatörer. Under de sista dagarna i kvartalet tecknade vi ett mindre avtal för leverans av vårt grundsystem ERS 360 till ytterligare en ny kund i en ny marknad.

Det är också den första leveransen av ERS 360 med vår nya produkt för integration med Diameterprotokollet, som ytterligare ökar ERS 360 möjligheter att integrera med en stor mängd funktioner i ett mobilnätverk. Diameter är en öppen standard för kommunikation mellan applikationer hos flertalet mobiloperatörer. Denna integrationsmöjlighet förväntas på sikt stärka våra relationer med våra kunder.

Antalet prospekt fortsätter att öka och vi fortsätter arbetet med att bearbeta nya mobiloperatörer. Parallellt planerar vi lansering av ett antal nya produkter, i första hand till den befintliga kundbasen.

Ett helt nytt affärskoncept har lanserats, om än i liten skala, kallat International Value Transfer (IVT). Affärsmodellen innebär i korta drag att vi använder våra kunder och affärskontakter som kanaler för att göra internationella överföringar. Vi har börjat med en av våra befintliga kunder i Nigeria och har långtgående diskussioner med ytterligare ett antal mobiloperatörer för lansering under tredje kvartalet.

- Tommy Eriksson, VD Seamless Distribution Systems AB"

För fullständig rapport se bifogad fil.

2018-07-13

För ytterligare information, kontakta:
Lars Kevsjö, CFO
Lars.kevsjo@seamless.se

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina kunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.