Nyheter

DelÄrsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (25,6) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden blev 1,3 (9,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt blev -1,2 (9,1) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0,20 (18,21) SEK.
  • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 0,7 (8,7) MSEK.

VD-kommentar 

"Vi är glada att inleda en resa som ett självständigt företag tillsammans med våra nya aktieägare. Vi kommer att se till att vi inleder en transparent, ordnad, stabil och hållbar färd. SDS är närvarande på växande marknader, väl positionerade i kärnan av våra kunders verksamhet. Vi har en solid mjukvaruplattform och stabila finanser som en sund bas för tillväxt, och vår skalbara affärsmodell tillåter oss att utnyttja möjligheter som uppstår. Att bli ett börsnoterat företag innebär ett stort ansvar. Vi välkomnar våra nya aktieägare och för att skapa värde för alla våra intressenter. Denna kvartalsrapport är den sista som beskriver SDS situation som helägt dotterbolag i SDAB- koncernen. Från och med nästa kvartalsrapport berättas historien om SDS som enskilt bolag som vi inleder idag. Vi har intressanta tillväxtmöjligheter framöver och alla chanser att lyckas. Jag välkomnar er med på färden!"
- Albin Rännar, VD Seamless Distribution Systems AB

Rapporten i sin helhet bifogas.

2017-08-10

För ytterligare information, kontakta: 
Albin Rännar, VD
albin.rannar@seamless.se
+46 70 444 52 52

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 08.50 CET.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala transaktioner. Bolaget har kunder på 28 marknader som når över 200 miljoner mobilkonsumenter via fler än 675 000 återförsäljare. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Guinea, USA, Pakistan, Indien, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Med över 16 års erfarenhet fokuserar SDS på hög nivå av kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer 08-5030 1550.

2017-12-29
Regulatorisk
2017-12-29
Regulatory
1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.