Finansiell kalender

februari 18 2021
Bokslutskommuniké 2020
mars 19 2021
Årsredovisning 2020
april 22 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.