Finansiell kalender

april 25 2019
Årsstämma

Kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Nortullsgatan 6, 113 26 Stockholm. 

juli 18 2019
Halvårsrapport Q2 2019
oktober 17 2019
Delårsrapport Q3 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.