Finansiell kalender

september 29 2020
Spridningsemission
Sista dag för teckning.
oktober 22 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 18 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.