Valberedning

Valberedning 2019

I enlighet med beslut på årsstämman 25 april 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses av de tre största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av John Longhurst (egna aktier), Lars Rodert (ÖstVäst Kapital), Vesa Varis (egna aktier), samt Gunnar Jardelöv (styrelseordförande i SDS AB). Valberedningen har utsett John Longhurst till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2019, till styrelsens ordförande: Gunnar Jardelöv.
e-post: gunnar@contigoab.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.