Valberedning

Valberedning 2022

Valberedning inför 2022 Ärs bolagstÀmma ska utses pÄ samma sÀtt som inför ÄrsstÀmman 2021.  Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmÀssigt största registrerade aktieÀgarna senast den 30 september 2021 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om nÄgon av dessa aktieÀgare ej önskar utse en ledamot, tillfrÄgas nÀstkommande aktieÀgare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot fÄr dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen pÄ valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delÄrsrapport för Ärets tre första kvartal.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per:

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och kommer att publiceras på SDS hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.