Valberedning

Valberedning 2021

SDS valberedning inför årsstämman 2021 utgörs av

  • John Longhurst (egna aktier)
  • Lars Rodert (ÖstVäst Kapital)
  • Roland Wallman (egna aktier)
  • Gunnar Jardelöv (styrelseordförande i SDS AB)

Valberedningen har utsett John Longhurst till sin ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per:

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på SDS hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.