Valberedning

Valberedning 2020

I enlighet med beslut på årsstämman 25 april 2019 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses av de tre största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Styrelse ordförandens uppdrag är att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.