Tidigare bolagsstÀmmor

ÅrsstĂ€mma den 3 juni 2020

ÅrsstĂ€mma hölls onsdagen den 3 juni 2020 klockan 10.00 i konferensrum "Clara 2" pĂ„ Vasagatan 7 3tr, 111 20 Stockholm.

Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma

Kallelse till ÄrsstÀmma

Valberedningens redogörelse och motivering

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens för Seamless Distribution Systems AB redovisning av sin utvÀrdering av ersÀttningar till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2019

StÀmmoprotokoll

FullmaktsformulÀr

Extra bolagsstÀmma den 19 mars 2020

Extra bolagsstĂ€mma hölls torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum ”Torekov” pĂ„ Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.

Kommuniké frÄn extra bolagsstÀmma

Protokoll frÄn extra bolagsstÀmma

Kallelse till extra bolagsstÀmma

FullmaktsformulÀr

Revisorsyttrande 13 kap 6§ ABL

Revisorsyttrande 13 kap 7§ ABL

Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ ABL

Styrelsens redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap 7§ ABL

StÀmmoprotokoll 25 april 2019

Årsredovisning 2018

ÅrsstĂ€mma 25 april 2019

Seamless Ă„rsstĂ€mma Ă€gde rum den 25 april 2019 kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm. 

Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma

Protokoll frÄn ÄrsstÀmma

Kallelse till ÄrsstÀmma

FullmaktsformulÀr

Proxy form

Valberedningens förslag och motivering

Årsredovisning 2018

Styrelsens för Seamless Distribution Systems redovisning av sin utvÀrdering av ersÀttningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Extra bolagsstÀmma 13 juni

Extra bolagsstÀmma Àgde rum tisdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 pÄ Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kommuniké frÄn extra bolagsstÀmma

Protokoll frÄn extra bolagsstÀmma

Kallelse till extra bolagsstÀmma

FullmaktsformulÀr

Styrelsens fullstÀndiga förslag till godkÀnnande av emissionsbeslut (Punkt 6)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse

ÅrsstĂ€mma 25 april 2018

SDS ÄrsstÀmma Àgde rum den 25 april, 2018, kl. 10:00 i Wistrand AdvokatbyrÄ, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. PÄ ÄrsstÀmman informeras det om företagets utveckling under det gÄngna Äret och beslut kommer att tas i centrala Àrenden. Kallelse till stÀmman offentliggörs senast fyra veckor innan stÀmman. PÄ stÀmman har aktieÀgare möjlighet att stÀlla frÄgor om bolaget och resultatet för det berörda Äret. För att ha rÀtt att delta och rösta för sina aktier vid stÀmman ska aktieÀgarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmÀlan om deltagande inom viss tid. De aktieÀgare som inte kan nÀrvara personligen kan rösta genom ombud.

Kommuniké frÄn ÄrsstÀmma

Protokoll frÄn ÄrsstÀmma

Kallelse till ÄrsstÀmma 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

FULLMAKTSFORMULÄR

PROXY FORM

Styrelsens fullstÀndiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)

Valberedningens redogörelse och motivering

Extra bolagsstÀmma 27 november 2017

BolagsstÀmman Àger rum pÄ Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, Stockholm mÄndagen den 27 november 2017 klockan 11.00.

Protokoll frÄn extra bolagsstÀmma

Minutes from Extraordinary General Meeting

Kommuniké frÄn extra bolagsstÀmma

Kallelse till extra bolagsstÀmma

Notice of Extraordinary General Meeting

FullmaktsformulÀr

Proxy form

Styrelsens fullstÀndiga förslag avseende incitamentsprogram 2017

Complete proposal incentive program 2017

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap underskrivet

Revisorns yttrande enligt 14 kap

Teckningsoptionsvillkor Bilaga A.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga B.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga C.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga D.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga E.1

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.