Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 3 juni 2020

Årsstämma hölls onsdagen den 3 juni 2020 klockan 10.00 i konferensrum "Clara 2" på Vasagatan 7 3tr, 111 20 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens redogörelse och motivering

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsens för Seamless Distribution Systems AB redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2019

Stämmoprotokoll

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 19 mars 2020

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum ”Torekov” på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Revisorsyttrande 13 kap 6§ ABL

Revisorsyttrande 13 kap 7§ ABL

Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ ABL

Styrelsens redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap 7§ ABL

Stämmoprotokoll 25 april 2019

Årsredovisning 2018

Årsstämma 25 april 2019

Seamless årsstämma ägde rum den 25 april 2019 kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Proxy form

Valberedningens förslag och motivering

Årsredovisning 2018

Styrelsens för Seamless Distribution Systems redovisning av sin utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Extra bolagsstämma 13 juni

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens fullständiga förslag till godkännande av emissionsbeslut (Punkt 6)

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse

Årsstämma 25 april 2018

SDS årsstämma ägde rum den 25 april, 2018, kl. 10:00 i Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. På årsstämman informeras det om företagets utveckling under det gångna året och beslut kommer att tas i centrala ärenden. Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman. På stämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid stämman ska aktieägarna vara införda i aktieboken samt ha gjort anmälan om deltagande inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan rösta genom ombud.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

FULLMAKTSFORMULÄR

PROXY FORM

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 16)

Valberedningens redogörelse och motivering

Extra bolagsstämma 27 november 2017

Bolagsstämman äger rum på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, Stockholm måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00.

Protokoll från extra bolagsstämma

Minutes from Extraordinary General Meeting

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Notice of Extraordinary General Meeting

Fullmaktsformulär

Proxy form

Styrelsens fullständiga förslag avseende incitamentsprogram 2017

Complete proposal incentive program 2017

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap underskrivet

Revisorns yttrande enligt 14 kap

Teckningsoptionsvillkor Bilaga A.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga B.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga C.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga D.1

Teckningsoptionsvillkor Bilaga E.1

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.