Bolagsstämma 2019

Årsstämma 25 april 2019

Seamless årsstämma kommer att äga rum den 25 april 2019 kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Nortullsgatan 6, 113 26 Stockholm. Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman, vilket är 7 mars 2019.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.