30

years of experience

2

million transacting POS per month

500

million users served

11

billion USD in value per annum

10

transactions per annum

Bolagsstämma 2020

Årsstämma den 23 april 2020

Seamless årsstämma kommer att äga rum den 23 april 2020 kl. 10.00 i 7A Centralens lokal ”Svea”, Vasagatan 7, 101 27 Stockholm.

Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman, vilket är 5 mars 2020.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.